Naked CIO: Grøft torvkrigen - IT og markedsføring må samarbeide om sosiale medier

Når ting går riktig med nettet eller sosiale medier, tar markedsføring æren. Men eventuelle slip-ups og IT er den skyldige, sier Naked CIO.

Jeg skifter stadig tankene om hvor nett, sosiale nettverk og forbrukerintelligens sitter i den moderne virksomheten. Jeg har fremdeles ikke noe klart syn på om IT skal være eier av disse teknologiene, men jeg ser farlige fallgruver hvis det ikke er det.

Vil jeg virkelig ha hodepine ved å administrere tjenester for nye sosiale nettverksstrategier? Dessuten er et nettsted en funksjonell inngangsport til et integrert applikasjonslag, eller er det snarere bare et annet merke og et markedsføringsmiddel for å eksponere produkter og tjenester for kunder?

Sannheten er at det er begge deler og alltid vil være. Hvis du har jobbet med ledende markedsførere som jeg, vil du vite at det er en nådeløs kamp når det kommer til eierskap og ansvarlighet.

Alt for ofte har IT ansvarlighet uten eierskap. Den motsetningen betyr at hvis den går i stykker, har vi feil, men hvis den gjør jobben, er markedsføring velgjørende. Vanligvis er produkt- og teknologiutvikling av disse verktøyene en ettertanke. "Kan web-serverne forresten håndtere en volumøkning på 100 prosent?" er et spørsmål jeg husker at jeg ble spurt dager før en lansering av en ny kampanje.

Det som også bekymrer meg for denne torvkrigen, er at fordelene ved teknologi som støtter disse systemene og applikasjonene som driver funksjonalitet til dem i de fleste tilfeller kan være fordelaktig andre steder i virksomheten.

Men markedsføringsenheten tar ikke opp dette i utviklingsstrategien. Dermed blir standarder sjelden oppfylt, kode er ikke gjenbrukbar og funksjonell utvikling er myopisk karakter.

Ta for eksempel den økende bruken ved å markedsføre modellering designet for å vise sannsynligheten for at forbrukere kjøper spesifikke produkter eller tjenester. Disse tilbøyelighetsmodellene til kjøp gir prediksjoner om forbrukernes holdninger. I de fleste organisasjoner eies og administreres de av markedsførerne. Tross alt er de et kjøretøy for å generere mer målrettede forretningsresultater.

Hvem har ansvaret for sosiale medier i selskapet ditt?
(Fotokreditt: Shutterstock)

Den overordnede utfordringen er imidlertid distribusjon, styring og konstruksjon av et forbrukerdatamiljø som gjør at disse tilbøyelighetsmodellene kan operere og lar kampanjesystemer utføre.

I min erfaring markedsfører folk ikke data, eller mer spesifikt hvordan de skal organisere og strukturere data på en måte å gjøre det nyttig. Så igjen blir linjene om eierskap og ansvarlighet uskarpe. Det eneste sannsynlige utfallet er dårlige resultater og IT blir belastet som den skyldige.

Det hjelper ikke at mange dataspesialister i IT mangler en grunnleggende forståelse av hvordan virksomheter kan bruke forbrukerdata.

Så hva er svaret på dette problemet, som sannsynligvis vil bli mer forankret etter hvert som strategier på nettet og sosiale nettverk vokser fram? Jeg skulle ønske det var enkelt. Jeg har nettopp forlatt et møte som ble til en skrytende kamp om datastrategi. En opphetet diskusjon uten enighet eller et sannsynlig resultat.

Likevel jobber IT og markedsføring i en ånd av partnerskap, av samme sak og begge funksjonene prøver å forbedre den samme virksomheten. Hvorfor er det så vanskelig? Kanskje er det fordi IT og markedsføring begge er kulturer med mye kontrollfreak.

Uansett er en ting viktig hvis du og IT-avdelingen din ønsker å være fornuftig: utvikle et godt forhold til markedsføring og jobbe med dem, uavhengig av eierproblemer.

Denne tilnærmingen er den eneste måten å lage en strategi du både er forpliktet til og som har en sjanse til å oppnå resultater. Tross alt, hvis du ikke kan slå dem - bli med dem.

© Copyright 2020 | mobilegn.com