Topputfordringene organisasjoner står overfor med digital transformasjon

Hemmelighetene for et vellykket initiativ for digital transformasjon Ben Shea snakket med TechRepublic på SAP SAPPHIRE NOW-konferansen i 2019 om hvordan kommunikasjon og team bestemmer vellykkede digitale innovasjoner.

Digital transformasjon er prosessen med å integrere nye og nye digitale teknologier i alle aspekter av en virksomhet. Et eksempel er den pågående flyttingen til skyen der data og forretningsprosesser administreres online av tredjepartsleverandører.

Som sådan blir digital transformasjon sett på som en måte å dra nytte av teknologi for å effektivisere driften og forbli konkurransedyktig. Men veien til digital transformasjon har vært en humpete for mange organisasjoner med en rekke utfordringer som kveler prosessen, ifølge en rapport utgitt onsdag av Couchbase.

Digital transformasjon i 2019: En bedriftsleders guide til fremtidige utfordringer og muligheter (TechRepublic Premium)

Undersøkelsen av 450 IT-beslutningstakere i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland fant Couchbase at de aller fleste fremdeles treffer feil, forsinkelser eller reduserte forventninger i sine digitale transformasjonsprosjekter. Blant respondentene sa 81% at de har sett et prosjekt for digital transformasjon mislykkes, lide en stor forsinkelse eller bli skalert tilbake de siste 12 månedene. Noen 42% sa at de var bak planen eller i fare for å falle bak med sitt viktigste digitale transformasjonsprosjekt.

Videre sa 73% at de ofte snakker om det store potensialet i digitale prosjekter, men mesteparten av tiden kommer ikke slike prosjekter til å være virkelig transformerende eller revolusjonerende. Imidlertid har denne prosentandelen sunket jevnt og trutt over tid fra 80% i 2018 og 90% i 2017, noe som tyder på at flere selskaper innser potensialet i sine digitale prosjekter. Dessuten sa hele 73% av respondentene at digital innovasjon gjorde en betydelig forbedring av sluttbrukeropplevelsen, en prosentandel som steg fra 64% i 2018 og 52% i 2017.

I undersøkelsen pekte organisasjoner på spesifikke fordeler som et resultat av digital transformasjon. Den største fordelen som ble rapportert var mer effektive arbeidsprosesser, priset av 58% av respondentene. Forbedret kundeopplevelse og økt arbeidernes produktivitet ble sitert med 50%.

Det er også risiko involvert i å ikke komme videre med digitale transformasjonsprosjekter. Hele 87% av de spurte sa at de føler seg i fare hvis de ikke klarer å innovere digitalt, med 46% som bekymret seg for å bli mindre relevante i markedet, 42% frykter tapet av IT-ansatte til mer innovative rivaler, og 32% bekymret for å miste ansatte på andre områder av virksomheten.

Likevel blir ikke digitale transformasjoner nødvendigvis drevet av de rette motivatorene. Noen 52% av de spurte sa at deres digitale transformasjonsprosess er satt av IT-ansatte, mens bare 36% sa strategien er etablert av C-Suite-ledere. Selv om IT-teamet naturlig nok spiller en stor rolle i denne prosessen, må C-Suite ta en mer aktiv rolle for å fullstendig transformere og dra nytte av hele organisasjonen, ifølge Couchbase.

Videre er mange av faktorene som driver digital transformasjon mer reaktive enn proaktive. Når de ser på de viktigste driverne for digital transformasjon, siterte 23% av respondentene det som en reaksjon på fremskritt fra konkurransen, 23% pekte på press fra kunder for nye tjenester, 23% til endringer i regulering og 22% på press fra C -suite. Bare 8% av digitale transformasjonsprosjekter kom fra originale og proaktive ideer i virksomheten.

Så, hvilke utfordringer og hindringer står i veien for at organisasjoner starter og fullfører vellykkede digitale transformasjonsprosjekter? Cirka 40% av de spurte siterte kompleksiteten i å implementere teknologier, 32% pekte på mangelen på ressurser, 31% på mangelen på ferdigheter og 30% for å stole på eldre teknologi. Andre hindringer inkluderer manglende evne til å få nødvendig finansiering, oppfatningen av at risikoen for å mislykkes var for høy, mangelen på buy-in fra hele organisasjonen og mangelen på buy-in fra C-Suite.

- For at organisasjoner skal høste fordelene fra digitale prosjekter, må de tilnærme seg dem på riktig måte, sier administrerende direktør i Couchbase, Matt Cain, i en pressemelding. "Transformasjon oppnås til syvende og sist ved riktig anvendelse av mennesker og teknologier, så bedrifter må ha tekniske og forretningsmessige ferdigheter for å gjøre den virkelig vellykket. Den må drives av hele organisasjonen som et strategisk imperativ, og ikke bli i ensomme hender av IT-teamet. Organisasjoner må rette energiene sine på riktig måte og overvinne utfordringene de står overfor. "

Resultatene var basert på en online undersøkelse gjennomført i mai og juni 2019 av markedsundersøkelsesfirmaet Vanson Bourne på vegne av Couchbase. Undersøkelsen målrettet 450 ledere for digital transformasjon, som CIOs, CDOs og CTOs, i organisasjoner med 1000 ansatte eller mer i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland.

© Copyright 2020 | mobilegn.com