Legg til beregningsrader og kolonner i en Word-tabell

Hvis du ikke er en Excel-fan, men trenger noen få grunnleggende beregninger, kan du bruke Word. Beregningsfunksjonen er rudimentær, og den kan absolutt ikke erstatte Excel. På den annen side er denne funksjonen nyttig når det primære behovet ditt er tekstbehandling og ikke tallknusing.

Reglene er enkle:

 1. Angi verdiene du skal beregne i en tabell.
 2. Hvis du beregner rader, legger du til en ny kolonne til høyre eller venstre for tabellen og klikker på Formel i datagruppen (i kategorien Oppsett).
 3. Hvis du beregner kolonner, legger du til en ny rad nederst eller øverst i tabellen og klikker på Formel.

Som du ser er det enkelt å beregne verdier i en Word-tabell og Word gjør det meste av arbeidet for deg. La oss jobbe gjennom et raskt eksempel ved å bruke tabellen nedenfor. Spesifikt vil vi totale provisjoner av selger og av spesifikke kjøretøytyper. For å gjøre det, legger vi til en regnekolonne til høyre og en beregningsrekke nederst.

La oss først legge til beregningskolonnen, som følger:

 1. Sett inn en ny kolonne til høyre ved å klikke på en hvilken som helst celle i høyre kolonne og klikke Sett inn høyre i gruppen Rader og kolonner i kategorien Oppsett. I Word 2003 velger du Sett inn fra tabellmenyen, og velger deretter Kolonner til høyre.
 2. Velg den andre cellen i den nye kolonnen (ikke toppcellen, den på slutten av Smith-raden).
 3. Klikk på Formel i datagruppen. I Word 2003 velger du Formel fra tabellmenyen.
 4. Word forutser behovene dine og leverer passende formel for deg - legg til alt til venstre for denne cellen. Hvis Word ikke leverer formelen for deg, skriver du inn = SUM (VENSTRE)
 5. Velg valutaformat, $ #, ## 0.00; ($ #, ## 0.00) fra rullegardinlisten Format.
 6. Klikk OK. Du må kanskje endre størrelsen på kolonnen for å få plass til det nye innholdet.
 7. Gjenta prosessen for hver rad, men vær forsiktig. Når du har lagt til den første formelen, vil Word oppdage verdier over den gjeldende cellen og som standard over ABOVE i stedet for VENSTRE, i formelen. Du må endre = SUM (OVER) til = SUM (VENSTRE).

Det er like enkelt å legge til totaler i hver kolonne:

 1. Legg til en ny rad til bunnen av tabellen.
 2. Klikk i den tredje cellen - kolonnen Bil, ny.
 3. Klikk på Formel i datagruppen.
 4. Du trenger ikke å endre formelen, fordi Word vil oppdage verdiene over og standard deretter.
 5. Angi formatet.
 6. Klikk OK.
 7. Gjenta prosessen for hver kolonne.

Ordberegninger oppdateres ikke automatisk. For å oppdatere en beregningscelle, velg den og trykk F9. Du kan velge hele tabellen og trykke på F9 for å oppdatere alle beregningene i tabellen. På samme måte kan du velge en rad, en kolonne eller en blokk med rader og kolonner.

Unngå å slå sammen og dele celler i en beregningstabell. Å gjøre det kan ha uventede resultater som er vanskelige å feilsøke.

© Copyright 2020 | mobilegn.com